Polityka prywatności

Informacja o Administratorze oraz przetwarzaniu danych osobowych Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Justyna Lewandowska-Bratek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Just in Love Justyna Lewandowska-Bratek z siedzibą przy ul. Lipowej 6, 59-216 Grzybiany, nr Regon 385245312, NIP 6912296973, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (organ prowadzący rejestr, do którego wpisana jest firma : MINISTER ROZWOJU). Przywiązuje szczególną wagę do prywatności użytkowników korzystających ze strony internetowej http://justweddingworkshop.pl/ . Jeżeli masz pytania dotyczące ochrony danych osobowych, napisz do nas na adres justwedding.workshop@gmail.com . Zbieranie danych osobowych następuje dobrowolnie np. za pomocą telefonu, poczty e-mail, stosowane formularze na stronie internetowej. Za pomocą tych środków możesz przekazać nam swoje dane osobowe, które mogą zawierać: Imię i nazwisko Adres e-mail Nr telefonu Adres zamieszkania Podsumowując, Twoje dane osobowe możemy zbierać i później przetwarzać w celach: Odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwoniłeś lub napisałeś do nas z pytaniem – w tym pytaniem o ofertę i/lub poprosiłeś o przygotowanie oferty), Marketingu własnych produktów, Przesyłania newsletterów – jeśli wyraziłeś na to zgodę. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda. Jeśli zapisałeś się na newsletter Twoje dane będą przekazywane firmie świadczącej usługi e-mail marketingu i CRM. Przekazanie Twoich danych jest zazwyczaj dobrowolne. Podanie danych do umowy jest konieczne w celu jej realizacji. Z kolei podanie adresu e-mail jest konieczne, jeśli chcesz otrzymywać newsletter, informacje o aktualizacjach produktów lub darmowe produkty/usługi. Na podstawie zebranych danych dokonujemy profilowania, czyli określamy cechy i preferencje osób dotyczące naszych produktów i usług. Twoje dane są przez nas zabezpieczone, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyka naruszenia Twoich praw lub wolności. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też zawsze wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na cele marketingowe. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych. Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo nie wycofasz udzielonej nam zgody kontaktując się z nami na adres e-mail justwedding.workshop@gmail.com . Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).